Delsbo Waldorffritids

Fritidshemmet Delsbo Waldorffritids


Vårt fritids är utformat för årskurs F till sjätte klass (13 år). Vi på Delsbo Waldorffritids vill erbjuda eleverna en plats för personlig utveckling med waldorfpedagogisk inriktning. Vårt fritids ska vara en trygg, utvecklande plats där eleverna kan vistas mellan skolan och hemmet, med plats för fri lek och möjlighet att ta del av olika pedagogiska projekt. Pedagogerna bemöter varje enskilt barn med respekt och förståelse och skapar ett fritids som ger barnen trygghet genom pålitliga rutiner.


I våra lokaler och i vår stora trädgård får eleverna möjlighet att prova på och utveckla sina färdigheter på olika sätt. Fritidspersonalen erbjuder olika stödjande aktiviteter för att stärka barnets individuella utveckling. Vi har till exempel en vacker sal där barnen kan klättra, gunga och leka, ett läsrum, ett rum för målning och ytterligare ett rum för pyssel och spel.

Eleverna ges möjligheter att utöva specifika intressen, såsom trädgårdsverksamhet, odling, byggprojekt, snickeri, syslöjd (textilhantverk), hantverk och målning. Pedagogerna fungerar som aktiva personer som ger impulser och uppmanar/uppmuntrar till delaktighet, men eleverna deltar alltid i de aktiviteter som erbjuds frivilligt och av eget intresse.


Vi har ett stort vackert område med gräsmatta och skog där barnen kan röra sig relativt fritt. Fri lek är väldigt viktigt i vår filosofi. Vi följer Waldorfårets hjul med seder. Till exempel firar vi olika högtider, som Solfesten vid vintersolståndet eller Semmelfesten på våren och till senhösten en Lyktfest.

Vi arbetar enligt den statliga läroplanen och Waldorfskolans egen läroplan En väg till frihet.

Vi använder oss av utomhuspedagogik och situationsanpassat lärande och strävar alltid efter en högkvalitativ verksamhet med professionell personal.

Vi har öppet dagligen från 12:30 till 17:15 och kan även erbjuda de elever som behöver det att få komma på morgonen från kl. 07:00. Vi har öppet alla helgdagar (utom röda dagar). Under sommaren har vi vanligtvis stängt i 5 veckor från och med 1a juli.


Fritidshemmet drivs av en ideell förening där du som förälder har möjlighet att engagera dig för att påverka ditt/dina barns fritidsmiljö.

Vi ser fram emot att få ta hand om era barn!

Adress:

Delsbo Waldorffritids

Vedmyra 116

82474 Delsbo


Kontakt:


epost:rektor@waldorffritidsdelsbo.se

Telefon: +46 (0)70 252 31 97