Personuppgiftsbehandling

GDPR

Eu:s dataskyddsförordning GDPR började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter personuppgiftslagen PUL.


Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Till exempel namn, bild, andra identifikationer som medför att det går att identifiera dig.


Hur behandlar Delsbo Waldorfskola dina personuppgifter?

Delsbo Waldorfskola kommer endast och utan undantag att behandla dina personuppgifter för de skäl och den lagliga grund de registreras för.


Du kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi lämnar ut detta med en bestyrkt kopia av din legitimation eller att du besöker oss personligen.


info@delsbowaldorfskola.se